Lưu trữ thẻ: hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng bếp Á an toàn, đúng cách

Bếp Á được sử dụng rất nhiều và hầu như phổ biến trong mọi bếp ăn nhà hàng, khách sạn, và các bếp công nghiệp. Với hệ thống gas lớn và nhu cầu tiêu thụ gas liên tục cần phải có biện pháp sử dụng an toàn đúng cách để đảm bảo an toàn. Bài…