Chính sách bảo hành

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI CƠ KHÍ INOX HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 266 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình Tp HCM

Điện thoại: 0969 970 328

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành

chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm cho quý khách hàng.